Ήταν, (μία φορά (κι έναν καιρό)), κάποιος άνθρωπος που δεν κατόρθωνε να ζήσει ευτυχισμένα την ζωή του, η οποία, (το ήξερε), ήταν σύντομη, γιατί είχε πολλά προβλήματα ή μπορεί κι ένα μόνο, προσπαθούσε φυσικά να επι-λύσει, όμως ακριβώς (ίσως) αυτή η προσπάθεια τον έκανε δυστυχισμένο.

Έπειτα μεγάλωσε κι έπαψε να προσπαθεί, διότι κατάλαβε ότι, εγγενής ιδιότητα της πραγματικότητας που ο ίδιος όριζε ως πρόβλημα, ήταν ότι δεν είχε λύση, ότι, με λίγα λόγια, κανένα πρόβλημα δεν είχε λύση.  

Ύστερα μεγάλωσε κι άλλο και κατάλαβε ότι κανένα πρόβλημα δεν έχει λύση επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Κι ύστερα, πέθανε.